Нидерландия

Нидерландия е сред държавите-учредителки на Европейския съюз. Страната е един от основополагащите членове на монетарният съюз на еврото и заменя своя гулден с единната валута през 1999 г. Нидерландия е член на НАТО от учредяванете му през 1949 г.

  • Година на присъединяване: учредител
  • Политическа система: конституционна монархия
  • Столица: Амстердам
  • Територия: 41 864 км²
  • Население: 15.8 милиона души
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: http://www.rijksoverheid.nl