Вие сте тук

Промени относно еднодневните трудови договори са гласувани на първо четене

еднодневните трудови договори са гласувани на първо четене

Проект за промени в Кодекса на труда, с който се регламентира възможност за сключване на еднодневни трудови договори по чл.114а както за 8-часова, така и за 4-часова продължителност на работното време, е гласуван на първо четене.

Корекцията в текста на нормативния акт цели според мотивите на вносителите да осигури повече гъвкавост при ползването на този модел на трудови взаимоотношения между земеделските стопани и наетите от тях лица за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Също така изменението в разпоредбата трябва да прецизира изчисляването на дължимите осигурителни вноски и възнаграждение по договора на база реално отработеното време. 

В интернет страницата на ИА ГИТ е публикувана следната информация във връзка с размера на осигурителните вноски, дължими авансово от работодателите, наемащи работници с договор по чл.114а:


Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП в размер, не по-малък от посочения за един договор, авансово, като заплащането е условие за заверяването на образците и законното сключване на такъв договор.

осигуровки за сметка на работодател и работник (сумите които внася работодателя)
група месеци: 22 раб. дни 20 раб. дни 21 раб. дни 19 раб. дни 18 раб. дни 23 раб. дни
ДОО за родени преди 1960 г.:19,8 +0,9 % 4,80 лв. 5,28 лв. 5,03 лв. 5,56 лв. 5,86 лв. 4,59 лв.
ДОО за родени след 1960 г.:14,8 + 0,9% 3,64 лв. 4,00 лв. 3,81 лв. 4,22 лв. 4,44 лв. 3,48 лв.
ДЗПО: 5% 1,16 лв. 1,28 лв. 1,22 лв. 1,34 лв. 1,42 лв. 1,11 лв.
НЗОК: 8% 1,85 лв. 2,04 лв. 1,94 лв. 2,15 лв. 2,27 лв. 1,77 лв.
минимално дневно възнаграждение: 23,18 лв. 25,50 лв. 24,29 лв. 26,84 лв. 28,33 лв. 22,17 лв.

Още за еднодневните трудови договори вижте ТУК.

Авторите на законопроекта предлагат още разширяване на обхвата от хипотези, в които е налична допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С допълнение в чл.144 към случаите, в които е възможно изпълняването на специфични дейности извън установеното работно време, се добавя работата на служителите на МВР, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при извършване на оперативно-издирвателни дейностии и овладяване на критични ситуации, както и други, свързани с опазване на сигурността и обществения ред. Мотивът е извънредният характер на някои от ситуациите и случването на други по правило в неработни дни.

Източник: НС