Вие сте тук

Промените в Закона за кредитните институции регламентират оповестяване на банковата тайна при банка в несъстоятелност

Закона за кредитните институции регламентират оповестяване на банковата тайна при банка в несъстоятелност

С приетите вчера на второ четене промени в Закона за кредитните институции се регламентира публичното оповестяване на банковата тайна за физически и юридически лица в случаи на производство в несъстоятелност на банка.

Законопроектът на Десислава Атанасова и депутати от различни парламентарни групи, които са членовете на временната комисия за проучване на казуса с КТБ, е внесен в НС в началото на юни и приет на първо гласуване на 12.06.2015 г. . Предвижда се синдикът на банката да оповестява публично лицата, физически и юридически, на които са предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от тези, прилагани към останалите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор. Това трябва да се случи в шестмесечен срок от вписването в Търговски регистър на решението за производство по несъстоятелност на банката. Информацията за кредити и влогове, която ще бъде обявявана, ще бъде за период от две години назад, считано от датата на неплатежоспособността. Ще бъдат оповестявани и физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор, съобщават от БТА. Няма да бъдат тайна и кредитни сделки, по които не са договорени обезпечения или са договорени такива, чиито размер е по нисък от този на кредита, не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения или след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред. 

Според приетите текстове ще бъде достъпна и информацията за кредитни сделки, при които имущество с произход от банката е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 хиляди лева, като лицата се разкриват последователно. Изключение от изискването за праг са лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.  

Размерът на влоговете и кредитите на политическите партии и тези на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката също ще бъдат публично достояние при производство по несъстоятелност. В съобщението на БТА е посочено, че разпоредбите на закона се прилагат и за откритите до влизането му в сила производства по несъсстоятелност на банки. 

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции и мотивите към него може да бъде видян тук.

Източник: БТА