Вие сте тук

9% ДДС за ресторанти, хотели и книги е приет на второ четене

9% ДДС за ресторанти, хотели и книги е приет на второ четене

НС прие на второ четене със 150 гласа "за", 2 "против" и 1 "въздържал се" промени в ЗДДС, с които данъчната ставка за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени се намалява от 20 на 9%. Намалената ставка ще се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. 

Съгласно изменената разпоредба на чл.66, ал. 2 с 9% ДДС ще се облагат:

  1. настаняване, предоставено в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
  2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания),  различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио музикално съдържание;
  3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на алкохолни напитки.

Също така изрично са определени и бебешките храни и пелени, за които ще се прилага 9-процентната ДДС ставка - адаптираните бебешки млека и каши, пюрета и памперси. 

В ПЗР е регламентирана еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната 2020-2021 година за семействата на осмокласниците със средномесечен доход на член от семейството до 450 лв. Също така с приемането на второ четене на ЗИД на ЗДДС служителите на първа линия в борбата с COVID-19 ще могат да ползват ваучери за почивка на стойност 210 лв. в срок до 31 ноември 2021 г. Кръгът от правоимащи лица ще се определя от ресорните министри писмено в заповед за всяко от тях.

Предстои обнародването на приетия текст в Държавен вестник.


Източник: НС