Вие сте тук

Четири нови процедури по ОПИК за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми до края на октомври

Четири нови процедури по ОПИК за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми до края на октомври

До края на месец октомври ще стартират четири нови процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, обяви заместник-министърът на икономиката Яна Топалова на откриването на онлайн събитието „Government2Business: Държавата в подкрепа на бизнеса“.

78 млн.лв. ще бъдат предоставени за осигуряване на ликвидност, на оборотни средства и покриване на разходи на фирмите, попадащи в категорията малки предприятия с оборот над 500 000 лв. Същият бюджет е предвиден и по процедурата, която ще трябва да подпомага адаптирането на дейността на МСП в контекста на COVID-19 (повече за двете процедури по ОПИК вижте ТУК).

По думите на заместник-министър Топалова подписани са и договорите с министерствата на транспорта и на туризма, които ще са директни бенефициенти за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по процедури на ОПИК в подкрепа на малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози с бюджет от 30 млн. лв. и процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти с бюджет от 10 млн. лв. 

"Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ е с индикативен бюджет от 10 000 000 лева. и е насочена към фирмите в туристическия бранш, като пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани в интернет страницата на ОПИК (документите са достъпни и тук: Условията за кандидатстванеУсловията за изпълнение). Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 15.11.2020 г. 

Процедурата в подкрепа на компаниите за автобусни превози ще разпредели 30 000 000 лева. безвъзмездна финансова помощ между бенефициентите, отговарящи на конкретните условия (Условията за кандидатстванеУсловията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg), като крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 13.11.2020 г. 

В интернет страницата на МИ е публикувана информация относно напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 25 септември до 09 октомври 2020 г.


Източник: МИ