мерки във връзка с COVID-19

Актуална информация за мерки във връзка с COVID-19, коментари и анализи, подготвени от експертите на ИНБАЛАНС и публикувани на страниците на Inbalance News.》Бъдете информирани.

Мярката 60/40 ще бъде удължена до 30 юни 2022 г.

Управляващите решиха държавната помощ по мярката 60/40 в подкрепа на работодателите в сектори, чиято дейност е пряко засегната от противоепидемичните мерки за справяне с пандемията от Covid...

До 100 000 безвъзмездна финансова помощ за МСП при затваряне на бизнеса заради Covid-19

Министерски съвет и МИ едновременно обявиха мярката за подпомагане на МСП в случай, че се стигне до пълно затваряне на бизнеси зарди Covid-19, както е предвидено при навлизане в Етап 4 (IV-...

Два законопроекта предлагат удължаване на срока за ДДС ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и бебешки стоки

Законодателните инициативи са на представители на ГЕРБ и ИТН. Двата законопроекта са внесени за гласуване на 22.12.2021 г.. За да продължи да се прилага намалената данъчна ставка от 9 % и...

Нови срокове за кандидатстване по мярката 60/40 за ноември и декември 2021 г.

За месец ноември документите, с които работодателите могат да заявят желанието си да получат средства по мярката за запазване на заетостта, условията за кандидатстване по която са...

Още до 30 000 000 лв. за подпомагане на засегнатите от Covid-19 предприятия от туристическия сектор

Съгласно текста на чл.1 от Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г.:  На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и...

Фирмите, получили финансиране в трета фаза на програмата за подкрепа чрез НАП, трябва да отчитат дейността си

30 дни след изтичане на 3 месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение отчетът, съдържащ информация  за същността на декларираната проектна дейност за преодоляване на недостига на...

Указания във връзка с чести чрешки при отчетите по антикризисната мярка за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

УО на ОПИК дава следните насоки относно правилата за отчитане на договорите, слючени по антикризисната мярка за подпомагане на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. (текстът на...

От 12 октомври стартира нова процедура по мярката 60/40

Министерското постановление, с което се регламентират условията за финансово подпомагане на работодателите, засегнати от противоепидемичните мерки заради Covid-19, е обнародвано в бр.85/12....

Антикризисни мерки във връзка с Covid-19 по линия на ОПИК - активни към 10.09.2021 г.

В интернет страницата на МИ е публикувана справка за активните към 10 септември 2021 г. антикризисни мерки по линия на ОПИК за подпомагане на бизнеса във връзка с продължамащите ограничения...

Новите регламенти за удължената до края на юли 2021 г. мярка 60/40 са обнародвани в ДВ

Помощ от държавата за запазване на заетостта по мярката 60/40 ще бъде изплащана до 31 юли 2021 г. съгласно публикуваните в ДВ промени в Постановление № 151 на Министерския съвет....

Изтича срокът за кандидатстване във фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал

Фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал на микро, малки и средни предприятия, засегнати от въведените в страната мерки за справяне с Covid-19, стартира в средата на юни. При...

Кандидатстването по антикризисните мерки за запазване на заетост във връзка с Covid-19 продължава и след края на май

Общо четири са мерките, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез които работодателите и техните служители могат да получат финансова подкрепа за преодоляване...

Заявления по мярката 60/40 за периода 01-03.2021 г. ще се приемат до 15 април

Съгласно разпоредбите на ПМС 93/18.03.2021 г., с което се удължава и периодът за предоставяне на финансовата подкрепа за запазване на заетостта в условията на извънредна епидемична...

Фирмите трябва да подадат отчет за изразходваните средства, полученикато финансова подкрепа заради временните противоепидемични мерки

Всички фирми, чиито кандидатури за безвъзмездно финансово подпомагане с оборотен капитал заради въведените в опит да се ограничи разпространението на Covid-19 в страната временните...

Министърът на икономиката издаде указания относно работата на някои търговски обеки в условията на новия локдайун

След като от 22 март бяха въведени отново строги ограничения в опит да бъде овладяна поредната вълна на разпространение на коронавирус, позовавайки се на предоставената в заповедта за новия...

Как да се отчитат приходите от програми за подпомагане във връзка с Covid-19 пандемията

В указание, публикувано в интернет страницата на Министерство на финансите, са предоставени разяснения и насоки относно счетоводното отчитане на приходите, получени по различните програми и...

Становище на НАП относно нулева ДДС ставка за диагностични изделия за COVID-19

В рубриката "Становища, указания, наръчници" в интерент страницата на НАП са публикувани разяснения относно прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на...

Удължени са сроковете за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта във връзка с кризата заради Covid-19

В бр.2 на Държавен вестник от 8 януари са обнародвани промени в двете министерски постановления за осигуряване на финансова подкрепа за предприятията, засегнати от разпространението от...

Изменен е пакетът документи за микро и малки предприятия, кандидатстващи по процедурата на ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

Управляващият орган на ОПИК публикува изменен пакет от документи за кандидатстващите по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от...

НАП: Разходи на работодатели за PCR или други Covid-19 тестове се признават за данъчни цели

НАП публикува разяснение относно третирането за данъчни цели на разходите, извършените от работодателите за PCR или други тестове във връзка с диагностиката на персонала за Covid-19. От...

Правилата за компенсиране на работници в неплатен отпуск заради затворени във връзка с Covid-19 предприятия са обнародвани в ДВ

В бр.101 на Държавен вестник е обнародвано министерското постановление, с което се регламентира "изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за...

Корона-тоталитаризъм (Как корона вирусът превръща държавите в тоталитарни)  Идеологиите са ключово средство за консолидиране на обществена подкрепа за държавните системи.  В тоталитарните системи идеологията на режима, независимо от нейните конкретни характеристики, се превръща в своеобразна светска религия. Управляващата партия и нейната идеология претендират да представляват общата воля и интереси на цялото общество, на всички граждани. От името на това въображаемо мнозинство се упражнява диктатура над ин

Корона-тоталитаризъм (Как корона вирусът превръща държавите в тоталитарни) Идеологиите са ключово средство за консолидиране на обществена подкрепа за държавните системи. В тоталитарните...

Стартира процедурата за кандидатстване на работодатели по удължената до края на 2020 г. мярка 60/40

Агенция по заетостта обяви старта на третия етап от процедурата за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта в условията на породената от Covid-19 криза и обявената във връзка...

Обнародвано е постановлението на МС

В бр. 89 на Държавен вестник е обнародвано постановлението, с което МС удължава периода в който работодателите могат да се възползват от възможността за финансово подпомагане по мярката 60/...

Страници