Вие сте тук

Данъчните администраци на България и САЩ ще си сътрудничат в борбата с укриването на данци

Данъчните администраци на България и САЩ ще си сътрудничат в борбата с укриването на данци

Подписаното на 5 декември 2014 г. споразумение между правителствата на България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA е одобрено на вчерашното заседание на Министерски съвет и ще бъде предложено за ратифициране от Народното събрание. 

Закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) дава възможност на американските данъчни власти да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. 

В публикуваното в сайта на Министерски съвес съобщение се подчертава , че подписаното споразумение ще бъде нов ефективен инструмент за подобряване на административното сътрудничество между данъчните администрации на България и САЩ. Включването на страната ни в международния обмен на информация по FATCA ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, ефективната борба срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Със сключването на Споразумението българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.


Източник: Министерски Съвет на Република България