Вие сте тук

До 100 000 безвъзмездна финансова помощ за МСП при затваряне на бизнеса заради Covid-19

В случай, че се стигне до етап 4 на пълно затваряне, малките и средните предприятия могат да разчитат на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20% от средните нетни приходи за 2021 г., обяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев.

До 100 000 безвъзмездна финансова помощ за МСП при затваряне на бизнеса заради Covid-19

Министерски съвет и МИ едновременно обявиха мярката за подпомагане на МСП в случай, че се стигне до пълно затваряне на бизнеси зарди Covid-19, както е предвидено при навлизане в Етап 4 (IV-ти етап: Преустановяване на работата на обектите и дейностите със значение за общественото здраве. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори.) според новия Национален оперативен план за справяне с пандемията.

Безвъзмездно финансиране в размер на 20 на сто от средните нетни приходи за 2021 г. на предприятията, попадащи в категорията малки и средни, ще бъде формата на помощ от държавата, с която ще да се осигури оцеляването на засегнатите от кризата предприятия. Горната граница на сумата, която може да бъде получена, е 100 000 лв.

Според списъка, публикуван в прессъобщението на Министерски съвет, допустими кандидати са предприятия, опериращи в следните икономически дейности КИД 2008:

 • 85 „Образование“
 • 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
 • 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
 • 90 „Артистична и творческа дейност“;
 • 91.02 „Дейност на музеи“;
 • 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
 • 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
 • 59.13 „Разпространение на филми и телевизионни предавания“;
 • 59.14 „Прожектиране на филми“;
 • 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
 • 55 „Хотелиерство“
 • 56 „Ресторантьорство“;
 • 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);
 • 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
 • 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
 • 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“;
 • 96.01 „Пране и химическо чистене“
 • 96.02  „Фризьорски и козметични услуги“
 • 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
 • 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
 • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
 • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
 • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
 • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
 • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
 • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);

Допълнително е уточнено, че в съответствие със Заповедите на министъра на здравеопазването цитираният списък може да бъде променян.

В информацията за референтен период е посочено:

Засегнатите от обекти/дейности за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г., за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността, а в случай че обектите не са извършвали дейност или дейността не е осъществявана през посочения период, за месец октомври 2020 г. (приложимо за предприятия, които след 01.01.2020 са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди), за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца, за предприятия.

Други активни мерки за подкрепа на бизнеса:

 • Мярка за запазване на заетостта 60/40;
 • Проект „Запази ме +“;
 • Фонд на фондовете  - Програма „Възстановяване“;
 • През ББР програма „Възстановяване“;
 • През ББР програма „Подкрепа на туризма“;
 • 9% ДДС;
 • Допълнителни насърчителни схеми в сферата на туризма:
  • Компенсиране на загуби
  • Възстановяване на средства на туроператори;

Източник: МС