Вие сте тук

Фирмите отчитат през ИСУН изразходваните средства, получени като подкрепа заради временните противоепидемични мерки

Задължително е отчитането на изразходваните средства, получени по ОПИК като финансова подкрепа чрез оборотен капитал във връзка с временни противоепидемичните мерки, въведени в страната в опит да се ограничи разпространението на Covid-19. Отчетът се подава през модула „Комуникация с УО“ на ИСУН 2020.

Фирмите трябва да подадат отчет за изразходваните средства, полученикато финансова подкрепа заради временните противоепидемични мерки

Всички фирми, чиито кандидатури за безвъзмездно финансово подпомагане с оборотен капитал заради въведените в опит да се ограничи разпространението на Covid-19 в страната временните противоепидемични мерки са били одобрени, трябва да използват получената подкрепа в рамките на 3 месеца от датата на предоставяне на средствата и да се отчетат за извършените допустимите разходи до месец след това. Отчетът се подава през модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). От НАП подчертават, че при неизпълнение на това задължение предприятията ще трябва да възстановят средствата. 

Важно уточнение, което от приходната агенция правят в прессъобщението си: 

Особеното при кандидатите, участвали и във фаза 1 и във фаза 2 е, че те трябва да подадат един общ отчет, като продължителността на изпълнение на всяко заявление за подкрепа е 3 месеца от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, но срокът за отчитане в този случай е 1 месец след срокът за изразходване на получените средства за подпомагане от фаза 2. Кандидатите, които ще участват и в бъдещата трета фаза на проекта ще подават отчетите си за нея отделно.

В документа, който трябва да бъде подаден през ИСУН, се предоставя следната информация:

  • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
  • кратко описание на извършените разходи;
  • периодът, в рамките на който са извършени разходите.
  • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
  • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.

Образец на отчетния документ може да бъде достъпен и чрез интернет страницата на НАП, както и в прикачения файл по-долу.

Междувременно подкрепата с оборотен капитал чрез НАП продължава. Предстои да бъдат обявени параметрите за кандидатстване по последните противоепидемични мерки. В края на миналата седмица изпълнителният директор на НАП издаде нова заповед с одобрени заявления на фирми. Предоставената с нея помощ е в размер на 4 077 045.34 лв. Предстои одобряването на още кандидати.

Източник: НАП


>> При нужда от експертна помощ от счетоводител <<