Вие сте тук

ИАНМСП публикува нов информационен портал в помощ на бизнеса в условията на COVID-19

ИАНМСП публикува нов информационен портал в помощ на бизнеса в условията на COVID-19

Нов информационен портал в помощ на бизнеса в България в условията на кризата, породена от Covid-19 е разработен от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство със SAP Bulgaria и е достъпен за заинтересованите лица тук: ИАНМСП: НАСОКИ В ПОЛЗА НА МСП В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА.

В системата може да бъде открита полезна информация относно възможности за финансова подкрепа чрез публични инструменти, разяснения за правителствените мерки за задържане на персонал и обезщетение на наетите лица, както и за важни нормативни документи, свързани с извънредното положение в страната, анализи и препоръки, преференциални решения в подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19. Предоставена е също и справочна информация за компаниите в страната, произвеждащи лични предпазни средства и дезинфектанти.

ИАНМСП призовава българските микро, малки и средни предприятия - ползватели на портала да изкажат своето мнение и да споделят своите нужди с цел подобряване на услугата и чрез предоставената форма за обратна връзка.