Вие сте тук

Как да се отчитат приходите от програми за подпомагане във връзка с Covid-19 пандемията. Указания от МФ

В интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.

Как да се отчитат приходите от програми за подпомагане във връзка с Covid-19 пандемията

В указание, публикувано в интернет страницата на Министерство на финансите, са предоставени разяснения и насоки относно счетоводното отчитане на приходите, получени по различните програми и мерки за предоставяне на държавни помощи за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.

В документа са разгледани трите мерки за запазване на заетостта - 60/40, "Заетост за теб" и мярката за секторите "Транспорт" и "Туризъм"; мерките за подпомагане на микро -, малки и средни предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", както и по обявената на 04.01.2021 г. процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Другите две програми, за приходите от които са дадени указания, са тези за подпомагане на МСП, извършващи автомобилни превози и за предприятията, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент.

Пълният текст на указанието може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: НАП


>> Имате нужда от експертна счетоводна консултация? Ще я намерите ТУК <<