Вие сте тук

Микро и малките предприятия отново ще могат да въвеждат удължено и непълно работно време

Микро и малките предприятия отново ще могат да въвеждат удължено и непълно работно време

Удължено или непълно работно време ще могат да въвеждат при необходимост микро- и малките предприятия след обнародването в Държавен вестник днес на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Тази възможност е дадена с § 58 от преходните и заключителните разпоредби на нормативния акт, с който се отменя със задна дата (от 17.07.2015 г.) просъществувалия по-малко от месец Параграф 2а от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда

С промените в КТ от 17 юли 2015 г. беше ограничена възможността на микропредприятията и малките предприятия да прилагат разпоредбите на чл. 136а (удължаване на работното време), чл. 138а (въвеждане на непълно работно време от работодателя) и чл. 181 (задължението за изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред от предприятието). За да не бъдат дискриминирани тези работодатели и да могат да се възползват от гъвкавите форми на работното време при нужда, въпросният § 2а от Кодекса на труда е отменен, като решението на управляващите промените да влязат в сила със задна дата ще гарантира, че няма да има правни последици за работодатели, които по време на забраната са използвали непълно или удължено работно време.

Освен че се предоставя възможност за въвеждане на удължено и непълно работно време при нужда, с отмяната на § 2а от ДР на Кодекса на труда се възстановява и задължението на микро- и малките предприятия да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред, с който трябва да бъдат запознати работниците и служителите и който трябва да е на разположение на контролните органи в обектите на контрол при проверка. Това уточняват от ИА "Главна инспекция по труда" и допълват, че на практика наличието на такъв правилник дава възможност на работодателите с един вътрешен акт да уреждат въпросите, свързани с разпределението и организацията на работа в предприятието. От инспекцията припомнят, че в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че разпределението на работното време, въвеждането на гъвкаво работно време, както и начина на отчитането му, се установява с Правилника за вътрешния трудов ред.


Източник: ИА ГИТ

Сваляне на прикачените файлове: