Вие сте тук

На второ четене: 9% ДДС за доставката на храна по домовете от 1 декември 2020 г.

На второ четене: 9% ДДС за доставката на храна по домовете от 1 декември 2020 г.
1

Промените в данъчното законодателство, заложени пакетно в Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, окончателно са приети на второ четене.

Според окончателния текст на нормативния акт ДДС ставката за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведения, става 9 % от 1 декември и ще се прилага в този размер до 31 декември 2021 г. Това е третото поред намаляване на данъчната тежест за ресторантьорския бранш след като първоначално по-нисък данък върху добавената стойност беше регламентиран за xpaнaтa, пpигoтвянa и ĸoнcyмиpaнa в зaвeдeниятa, a cлeд тoвa и зa биpaта и винoто, консумирани в ресторантите.

Прессъобщението в страницата на НС обобщава още, че с гласуваните промени данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано по закона, ще води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва. Съгласно промените в разпоредбите се регламентира и че специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки.

Още промени в данъчното законодателство са заложени в ПЗР на закона. С изменения в текстове на ЗКПО се увеличава размерът на необлагаемите социални разходи за ваучери за храна от 60 лв. на 80 лева. От облагане се освобождават и социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот". Промени ще има и в сроковете в данъчния календар за следващата година. относно облагането на доходите на физическите лица пък е предвидено ново данъчно облекчение - за разходи за ремонти и подобрения на собствено жилище, но при определени условия.

Важна за бизнеса промяна има и в Наредба Н-18 във връзка с използването на СУПТО - изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект ще се прилагат с по желание. 

Предстои обнародването на окончателния вариант на нормативния акт в Държавен вестник.