Вие сте тук

НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на пазарите и тържищата

НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на пазарите и тържищата

Национална агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на търговци, предлагащи на пазара плодове и зеленчуци и храни от животински произход. Акцията е в резултат на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните.

Проверките ще бъдат на територията на стоковите пазари и тържища и обекти за производство и търговия в страната. Вниманието на проверяващите ще бъде насочено върху това дали се отчита действителният размер на получените средства при реализацията на стоката  и спазването на данъчното и осигурително законодателство. Инспекторите ще следят за издаването на документи за извършените плащания, както и дали работниците имат сключени трудови договори.

Проверките ще продължат до края на годината, като целта е засилването на контрола върху нерегламентирания внос на плодове, зеленчуци, растения, растителни продукти, храни от животински произход и продукти за растителна защита от трети страни. 


Източник: НАП