Вие сте тук

НАП ще обжалва санкцията на КЗЛД от 5,1 млн. лв. за допуснатото разпространение на лични данни

НАП ще обжалва санкцията на КЗЛД от 5,1 млн. лв. за допуснатото разпространение на лични данни

Приходната агенция е оспорила в предвидения от закона 3-дневен срок акта за установено административно нарушение, резултат от производството във връзка с хакерската атака срещу сървърите на НАП, при която беше осъществен неоторизиран достъп до личните данни на над 6 милиона български граждани (по данни на КЗЛД - 4 104 786 живи физически лица, български и чужди граждани, и 1 959 598 починали физически лица).

От Комисията за защита на личните данни обобщават, че резултатите от едномесечната проверка сочат следното: "... при осъществяване на дейността си агенцията, в качеството ѝ на администратор на лични данни, не е приложила подходящи технически и организационни мерки, в резултат на което е осъществен неоторизиран достъп, неразрешено разкриване и разпространение на следните категории лични данни на физически лица: имена, ЕГН и адреси на български граждани, телефони, електронни адреси и друга информация за контакт, данни от годишни данъчни декларации на физически лица, данни от справките за изплатени доходи на  физически лица, данни от осигурителни декларации, данни за здравноосигурителни вноски (но не и за медицински статус или информация за лечение на гражданите), данни за издадени актове за административни нарушения, данни за извършени плащания на данъци и осигурителни задължения през „Български пощи” АД, както и данни за поискан и възстановен ДДС, платен в чужбина."

От НАП обявиха, че ще обжалват в съда и наложеното наказателно постановление, с което агенцията се санкционира с глоба в размер на 5,1 млн. лв. с мотива, че "... неоторизираният достъп, кражбата на данни и последващото им публично оповестяване са резултат от действия,  представляващи престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, осъществени независимо и въпреки предприетите от НАП технически и организационни мерки за защита.". От агенцията съобщават още, че възнамеряват да потърсят съдебна отговорност от извършителите на хакерската атака, като е възможно както присъединяването на агенцията в наказателното производство, така и воденето на гражданско дело. По този начин от приходното ведомство очакват наложената финансова санкция да бъде платена от извършителите на престъпното деяние.

Засегнатите от изтичането на лични данни лица ще могат да направят справка за вида на разпространената за тях информация в приложението на НАП след началото на септември, информират от институцията.


Източник: НАП, КЗЛД