Вие сте тук

Нова електронна услуга с ПИК дава възможност за безплатен достъп до информация за дължими данъци и такси

Нова електронна услуга с ПИК дава възможност за безплатен достъп до информация за дължими данъци и такси

Софтуерът за обработка на местни данъци и такси "Матеус", разработен по поръчка на Министерство на финансите, е с разширени възможности след реализирането на нова функционалност за достъп до интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код. 

От финансовото министерство информират, че с ПИК вече могат да се ползват електронните услуги за местни данъци и такси на Столична община на адрес: http://www.sofia.bg/tu1.asp?napr=56.

В началото на месец май Националната агенция за приходите предостави възможност на притежателите на персонален идентификационен код да проверяват онлайн задълженията си към над 200 общини. Новата функционалност на системата „Матеус" към момента е интергрирана за сайта на Столична община, а останалите общини в страната ще могат да я приложат при проявена инициатива и подписване на споразумение с НАП. От МФ уточняват, че с новата е-услуга не се премахват съществуващите варианти за автентикация, реализирани в отделените системи, а само се добавя унифициран, безплатен вариант за достъп. С ПИК може да бъде получена информация за:

  • Данък върху недвижимите имоти;
  • Такса за битови отпадъци;
  • Окончателен годишен (патентен) данък;
  • Данък върху превозните средства;
  • Туристически данък;
  • Такса за притежаване на куче.

За системата "Матеус" накратко

В исторически план МФ решава да инвестира в подобна система още през 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от НАП и Националното сдружение на общините в България с цел създаване на функционалните изисквания и методологията за системата. Първоначално проектът стартира с пилотно внедряване в четири общини и впоследствие в още пет. През 2011 г. продуктът е внедрен в 118 общини, след което и в още 88. 

Софтуерът отговаря на целите на Министерство на финансите, свързани с намаляването на разплащанията в брой и може да обработва плащания и чрез ПОС терминали. „Матеус" създава единен интерфейс за работа в общинските данъчни служби, като позволява на общинската администрация да улесни комуникацията с клиентите си и да подобри качеството на обслужване. Услугата работи в реално време и може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения до данъчно задължените лица.

Програмният продукт позволява администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност. В системата има изграден единен регистър на данъчно задължените лица и е създадена връзка между физическо лице и собственик на ЕТ, като тя поддържа различни по вид идентификационни номера, като ЕГН, ЛНЧ, и БУЛСТАТ.

В началото на 2015 г. е внедрена услуга за ежедневно получаване на данни за регистрирани и дерегистрани автомобили от КАТ-МВР към централизираната компонента на продукта в МФ и непосредственото й предоставяне на службите „Местни данъци и такси". С това се премахва необходимостта от деклариране на придобитите моторни превозни средства с един собственик в отделите на общините, като това става по електронен път.


Източник: Министерство на финансите