Вие сте тук

От 1-ви април безработните ще внасят за здравно осигуряване 28,40 лв. месечно

От 1-ви април здравната вноска за безработните лица се повишава на 28,40 лева месечно. Увеличението е във връзка с по-високия размер от същата дата на минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, който става 710 лв.

От 1-ви април безработните ще внасят за здравно осигуряване 28,40 лв. месечно

Размерът на здравната вноска за безработни лица, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, се повишава от 1-ви април и дължимата сума месечно ще е 28,40 лева. От НАП информират за предстоящото увеличение на осигурителната тежест за лицата, които сами плащат задължителните си здравни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. 

Размерът на осигурителната вноска е регламентиран в ЗЗО, напомнят от институцията и уточняват, че причината за ръста е по-високият минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Вноската за здравно осигуряване трябва да бъде платена до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. От приходната агенция припомнят и за разпоредбата, според която всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Срокът, в който декларацията трябва да бъде подадена, е отново 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. за неспазване на изискването санкцията е от 500 до 1000 лева.

От НАП информират и за прекъсването на здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, и не са внесели повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Възстановяването на прекъснатите права става с плащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Справка за здравноосигурителния си статус, както и проверка на периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски, задължените лица могат да направят чрез електронната услуга на НАП. Услугата е със свободен достъп.

Източник: НАП