Вие сте тук

От 12 октомври стартира отново прием на документи по мярката 60/40

Агенция по заетостта започва прием на документи за кандидатстване по нов вариант на мярката 60/40, с който се осигурява подпомагане на работодателите за запазване на заетостта за периода август – декември 2021 г. 

От 12 октомври стартира нова процедура по мярката 60/40

Министерското постановление, с което се регламентират условията за финансово подпомагане на работодателите, засегнати от противоепидемичните мерки заради Covid-19, е обнародвано в бр.85/12.10.2021 г. на Държавен вестник. Съгласно текста, с който се изменя предишното Постановление № 151, редът и условията за получаване на средства през периода август – декември 2021 г. са аналогични на тези, които се прилагани за юни и юли. 

От АЗ поясняват, че:

Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври т.г., а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г.

Кандидатстването ще става по електронен път. актуализирани документи са достъпни в интернет страницата на Агенция по заетостта (могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу). 

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като документи за предходен месец ще се приемат в следните срокове:

  • От 12 октомври до 1 ноември 2021 г. - за месеците август и септември;
  • От 1 до 30 ноември 2021 г. – за месец октомври;
  • От 1 до 10 декември 2021 г. – за месец ноември (в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, който понастоящем е 31 декември 2021г., е възможна и промяна на този срок)

Източник: АЗ» Експертна счетоводна помощ при кандидатстване за финансиране по различни програми ще намерите ТУК «