Вие сте тук

Пакетът от антикризисни мерки под формата на редакции в бюджетните закони за 2022 г. е гласуван на второ четене

НС прие окончателно на второ четене промените в Закона за бюджета на ДОО, Закона за бюджета на НЗОК и Държавния бюджет за 2022 г., с които се регламентира финалният вариант на дискутираните в продължение на месеци антикризисни мерки за справяне с последиците от рязкото увеличение на цените на горивата и стоките от първа необходимост.

Антикризисните мерки под формата на редакции в бюджетните закони за 2022 г.

Един от най-дискутираните казуси в последните месеци - пакетът от мерки, които управляващите ще предпримат, за да намалят негативното въздействие от скока на цените върху гражданите и бизнеса, вече има нормативно подплатено решение. С гласуването на второ четене на промени в бюджетните закони за 2022 г. ръстът на пенсиите, нулевото ДДС за хляба и отстъпката от 25 ст. за литър гориво са регламентирани официално и ще бъдат приложени от 1 юли. 

С новите разпоредби в ЗБДОО се регламентира увеличението на пенсиите на два етапа - от 1 юли и от 1 октомври тази година. Минималната пенсия ще бъде 467 лв., като в нея влиза и ковид добавката в размер на 60 лева. Социалната пенсия се повишава от 170 лв. на 247 лв. Ръстът на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2021 г., е с 10 на сто. Увеличава се и горният праг - максималната пенсия от 1 юли до 30 септември ще бъде 2000 лeва, а от 1 октомври до 31 декември – 3400 лева.

Промените в данъчните ставки, отстъпка от цената на горивото, по-висок размер на данъчните облекчения за деца и компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията са сред антикризисните мерки за справяне с лавинообразното повишаване на инфлацията. В Закона за Държавния бюджет за 2022 г. са гласувани изменения, съгласно които:

  • Предоставя се компенсация от 0,25 лв. за литър бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ при зареждане на бензиностанция от 1 юли до 31 декември 2022 г. Условията за получаване - отстъпката е за МПС, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство.
  • Правят се корекции в приходно-разходната част от бюджета на държавата, с които заложените приходи, помощи и дарения са със 760 млн. лв повече от предложените от правителството 33 352 529 300 лв. Разходите са 21 171 354 700 лв. при първоначално заложени 20 411 354 700 лв.
  • Увеличава се максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината - от 7, 3 млрд.лв на 10,3 млрд.лв.
  • С 20 на сто от 1 юли се увеличават заплатите на работещите в МВР (за целта са предвидени 173 млн. лв.) и се отпускат още 150 млн.лв за образование, които ще са за увеличение на възнагражденията, както и за обезпечаване издръжката на детските градини.
  • Общественият транспорт ще получи допълнително финансиране от 110 000 000 лв., като  столичният градски транспорт ще получи 74 000 000 лв., 16 500 000 лв. – за други общини, 20 000 000 лв. – за междуселищните линии.
  • Бизнесът ще получи компенсации заради високите цени на електроенергията. Небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще получат 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. 
  • При ползване на данъчното облекчение за деца по ЗЗДДФЛ за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, се увеличава от 4500 на 6000 лева за едно ненавършило пълнолетие дете; от 9000 лв. на 12 000 лв. за две деца; от 13 500 на 18 000 лв. за три и повече деца. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания се увеличава от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно. Предоставя се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения.
  • В рамките на една година, до 1 юли 2023 г., ще се прилага нулева ДДС ставка за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната, като и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки.
  • До 31 декември 2022 г. данъкът за хотелиерите, местата за настаняване, включително и предоставянето на места за къмпинг или каравани, ще е 9%. Ставката за доставките на книги на физически или електронни носители, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, също ще е 9 на сто. Такава ще е и за кетъринг услугите за доставката на храна за вкъщи. Диференцираната ДДС ставка няма да се прилага  за доставката на бира, вино и спиртни напитки. Въвежда се и намалена ставка на ДДС от 9 на сто до 1 юли 2023 г.  за доставки на централно отопление и доставки на природен газ. 
  • Правят се промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се освобождава от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г. Мярката ще бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия.      

 Предстои обнародването на промените в Държавен вестник.

Източник: НС 


Експертна консултация от екипа на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС можете да получите » ТУК «