Вие сте тук

Работодателските организации алармират за сериозно нарушаване на тристранния диалог в страната

Работодателските организации алармират за сериозно нарушаване на тристранния диалог в страната

В публикуваното днес отворено писмо организациите, представляващи бизнеса в България, изразяват категоричното си несъгласие с тенденцията да се правят важни нормативни промени без да се съгласуват със социалните партньори. 

АИКББСКБТПП и КРИБ са единодушни, че състоянието на социалния диалог в страната ни е изключително тревожно, тъй като редовни заседания на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не са провеждани от ноември 2014 г., а в този период са внесени и приети ключови политически и законодателни решения. 

В писмото, подписано от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Васил Велев, председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, председателя на Българската стопанска камара – Сашо Дончев и председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Кирил Домусчиев, са посочени редица примери за игнорирането на НСТС като институция. 

Приетите в края на декември промени в Кодекса за социално осигуряване и предложения от Министерство на финансите вследствие на обществения натиск проект за изменение на КСО са се случили без да е стартирала официална процедура на обсъждане в рамките на НСТС, а диалогът "се води задочно, чрез медиите и като индивидуална инициатива само на едната страна от социалните партньори.". 

Без обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество са определени и новите размери на минималната работна заплата за 2015 г., предприемането на стъпки за одържавяване на НС на НОИ като статут и функции, инкриминиране на укриването на осигурителни плащания и др. В откритото писмо, публикувано в интернет страницата на АИКБ, е подчертано неспазването на базови законови нормативи ( цитиран е чл. 3 от Кодекса на труда, чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на НС, Конвенция № 144 на Международната организация на труда). 

Представителите на работодателските организации определят приемането на нормативни промени без необходимия тристранен диалог като "рецидив в дейността на политическия елит и синдикатите, който е насочен срещу работодателите – срещу тези, които създават и поддържат работни места и генерират брутен продукт за страната". От четирите организации апелират към  управляващите "да преосмислят описания по-горе маниер на работа и да възстановят нормалното функциониране на органите за партньорство на национално ниво". В случай, че не бъдат взети мерки в тази насока, е декларирана готовността на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България да напуснат НСТС и по съответен ред ще бъдат сезирани и работните органи на МОТ по спазване на международните трудови стандарти.


Източник: www.bica-bg.org