АИКБ

Проект за промени в Закона за малките и средни предприятия

Предложена е промяна в Закона за малките и средни предприятия с цел синхронизиране на националното законодателство и европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и...

Премахване на минималната работна заплата

За пореден път представителите на бизнеса в лицето на АИКБ заявяват твърдата си позиция против административното определяне на минимална работна заплата. На организираната от Асоциацията на...

Кодекса на труда

Две от представителните работодателски организации адресираха до медиите писмо - протест срещу законодателната инициатива на Омбудсмана и КНСБ, които на 20 април внесоха в Народното...

Предложението за минимална работна заплата за висшисти скара КНСБ и бизнеса

Фиксирана минимална работна заплата от 690 лв. за висшисти, работещи по специалността си, предлагат от КНСБ. По думите на президента на синдикалната организация Пламен Димитров официалното...

АИКБ, АССП и ИДЕС с пореден призив за отхвърляне на спорните промени в Закона за адвокатурата

Пореден призив да бъде отхвърлен на първо четене в пленарна зала спорният проект за промени в Закона за адвокатурата отправиха представителите на бизнеса в лицето на АИКБ и организациите на...

И АИКБ отправи критики към предложенията за промени в пенсионноосигурителната система

Укриване и „спестяване“ на осигурителни вноски можем да очакваме ако бъдат приети предлаганите от МФ променив Кодекса за социално осигуряване, касаещи пенсионноосигурителната система и...

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по указанията за прилагане на „данък уикенд“

Бизнес и счетоводни организации официално адресираха до управляващите конкретни предложения за промени в указанието на НАП относно данъчното третиране на използването на стоки и услуги за...

Бизнесът разкритикува в официално становище предложението за устни пояснения пред НАП

Седмица след внасянето на обединения законопроект за промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс представителите на бизнеса в лицето на АИКБ публикуваха официално становището си по...

Бизнесът с възражения относно предлаганото с промените в ЗКПО повишаване на данъчната и административната тежест

Асоциация на индустриалния капитал в България публикува днес изпратеното до социалния министър и министъра на финансите становище във връзка с проекта за промени в Закона за корпоративното...

АИКБ настоява за нов подход при определяне на минималната работна заплата

Проектът на постановление за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата в страната предизвика несъгласие от страна на работодателските организации. Това става ясно от...

Съдът отмени постановлението на МС за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

На вчерашното си заседание Върховният административен съд отмени правителственото постановление за размера на минималната работна заплата през 2015 г. Жалбата на АИКБ, БСК и БТПП против...

Проектът на новия Закон за адвокатурата породи възражения и от страна на АИКБ

Внесеният в народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата предизвика множество негативни реакции сред представителите както на различни браншови...

Предложенията на работодателите за пенсионна реформа не бяха подкрепени от социалните партньори

На проведената вчера, 10 март, поредна работна среща за обсъждане на предстоящи промени в пенсионния модел са разглеждани само предложения на работодателски организации, в това число на...

Работодателските организации алармират за сериозно нарушаване на тристранния диалог в страната

В публикуваното днес отворено писмо организациите, представляващи бизнеса в България, изразяват категоричното си несъгласие с тенденцията да се правят важни нормативни промени без да се...

Бизнесът и синдикатите също потърсиха варианти за разрешаване на проблема с КТБ

Бизнесът и синдикатите предложиха Надзорен комитет от експерти да намери изход от кризата с КТБ. Случаят с Корпоративна търговска банка може да се окаже ако не фатален, то с изключително...