Вие сте тук

Възстановеният на бизнеса ДДС без прихващане през април 2014 г. е 438,7 млн. лева.

Възстановеният на бизнеса ДДС без прихващане през април 2014 г. е 438,7 млн. лева.

Държавата е възстановила ДДС на бизнеса за близо 439 млн. лв. през април 2014 г.

Това показват данните на Националната агенция за приходите. През април тази година 8 714 са фирмите, получили дължимия им ДДС, като на 95% от тях, или на 8 237 компании, са възстановени суми в размер на до 100 000 лева.

Това е в продължение на практиката, наложена от 1 юли 2013 г. връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Ежемесечно се контролира спазването на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, за да не се плащат лихви за забава от бюджета.

Разпределение на възстановения ДДС


Източник: http://www.minfin.bg