Вие сте тук

5.1% повече струва един отработен час в края на 2018 г. в сравнение с предходната година

5.1% повече струва един отработен час в края на 2018 г. в сравнение с предходната година

С 5.1% повече е струвал един отработен час през последните три месеца на 2018 г. в сравнение със същия период година по-рано.

Това сочат предварителните данни на НСИ за разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на миналата година.

Според статистиката най-голямо е увеличението в индустрията - със 7.7%. В сферата на услугите ръстът е с 3.6%, а в строителството - с 2.2%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. разходите на работодателите за възнаграждение за един час се увеличават с 4.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 12.3% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до (-9.7%) за „Операции с недвижими имоти“, посочва се още в прессъобщението на НСИ.


Източник: НСИ