Вие сте тук

Актуализиран е Наръчникът по ДОПК за 2014 г.

Актуализиран е Наръчникът по ДОПК за 2014 г.

Актуализиран е Наръчник по ДОПК за 2014 г.

Пълните текстове на наръчника - І и ІІ част могат да бъдът намерени в сайта на НАП, в рубрика Становища, указания, наръчници.


Източник: НАП