Вие сте тук

Добавени са нови допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат"

Добавени са нови допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат"

Разширен е обхаватът на стоките, при които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, информират от НАП.

От 2 септември 2016 г. се добавят нови диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество за входящ контрол на стоки по допълнителна мярка, като към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки от глави 01, 40, 41, 42, и 43 на Комбинираната номенклатура на стоките

Предишното обновяване на диапазоните за единично тегло беше през юни тази година, когато списъкът беше разширен с кодовете на стоки от глави 58,59,64,65 и 66 на КНС

Обновените таблици са достъпни с днешна дата в интернет страницата на приходната агенция - За бизнеса » Интрастат » Номенклатура. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по - долу:


Източник: НАП