Интрастат

Прагове Интрастат 2022 г.

Съгласно Заповед № РД-05-583/18.10.2021 г., която вече е публикувана в интернет страницата на НАП, за 2022 г. са определени: •   праг за деклариране за поток Пристигания - 520 000 лв. •  ...

Off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2021 г.

От НАП информират Интрастат орепаторите за публикуването на актуализирана версия на офлайн модула МИО за 2021 г, която подменя публикуваната на 25 януари 2021 г. МИО 8.0.1.  Новата версия и...

Интрастат 2021 г.

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. е публикувана в интернет страницата на приходната агенция.  Границата и за двата потока - "Изпращания...

По-високи ще са праговете за деклариране по "Интрастат" за 2020 г.

Обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година е заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2020 г. Определените горни граници са по-високи в сравнение с...

Регламентирани са праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г.

Със Заповед № РД-05-809/12.10.018 г. са определени праговете за деклариране по системата Интрастат за 2019 г. Границата и за двата потока - "Изпращания" и "Пристигания", ще бъде по-висока...

По-високи прагове за деклариране по системата "Интрастат" за 2018 г.

Приходната агенция публикува заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.  През следващата година с 20 000 лева се увеличават праговете и за двата...

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик

Българска фирма, която е регистрирана по ДДС у нас, купува стоки от доставчик от Европейския съюз. Доставчикът няма регистрация по ДДС. Трябва ли това движение на стоки да се декларира в...

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

В ИС "Интрастат" са добавени нови кодове на стоки, за които се за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации. От 1 януари 2017г. списъкът е допълнен с сички...

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки, за които се валидират данни при приемане на Интрастат декларации, се добавят в настоящия списък от 1 декември 2016 г. От приходната агенция информират за поредното...

Нови допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат от 3 ноември 2016 г.

От 3 ноември 2016 г. са обновени допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат, информират от НАП. Считано от днес към досегашния списък на стоките, за които се извършва валидация на...

По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. определи НСИ

По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. са определени в публикуваната вчера Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ.  През 2017 г. прагът за...

В ИС "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони от 4.10.2016 г.

От приходната генция информират, че от 4 октомври 2016 г. към информационата система "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони. Така от днес обхватът на стоките, за които се извършва...

Добавени са нови допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат"

Разширен е обхаватът на стоките, при които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации, информират от НАП. От 2 септември 2016 г. се добавят нови диапазони за...

Разширен е обхватът на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации

От 6 юни 2016 г. са в сила нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на Комбинираната номенклатура. От приходната агенция съобщават, че се разширява обхватът на...

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора за 2016 г.

В интернет страницата на НАП е публикувана новата версия за 2016 г. на офлайн приложението за Интрастат оператора. МИО предоставя нужната функционалност за създаване и управление на...

Нови диапазони за входящ контрол на данните при приемане на Интрастат декларации за стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура

Важна информация за Интрастат операторите, свързана с разширяване на обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени...

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.

Приходната агенция публикува заповедта на председателя на НСИ от 8 октомври, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.  Според нарежданията за поток "...

Интрастат - статистика за търгвията между държавите от ЕС

Интрастат е създадена заедно с поставянето на началото на единния пазар на ЕС в началото на 1993 г.  Системата заменя митническите декларации като източник на данни за търговията между...

НАП публикува подобрен конвертор за преобразуване на MS Excel файл в xml файл

В Рубрика Софтуер и ръководство за ползване в интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на програмата за преобразуване на таблица в Excel, съдържаща редове от Интрастат...

Данъчна декларация за доходите можем да подаваме с ПИК от днес

От днес услугата за подаване на данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК е достъпна в Портала за е-услуги на НАП. Всички клиенти на приходната агенция, които са заявили и получили...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите, подписани с квалифициран...