Вие сте тук

Как ще се възстановява ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия от 01.01.2015 г.

Как ще се възстановява ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия от 01.01.2015 г.

Националната агенция за приходите публикува новите правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия, които влизат в сила от 01.01.2014 г.

Всички искания за възстановяване на ДДС за закупено дизелово гориво, подадени към Ирландия след 1 януари 2015г. трябва задължително да съдържат името и ДДС номера на доставчика и номера на свързаната с покупката фактура. Всички оригинали на изброените в молбата за възстановяване фактури трябва да бъдат представени пред ирландската Митническа и Данъчна администрация при поискване. Няма да бъдат обработвани искания, в които доставчикът на гориво е записан погрешно.

Другото правило, което се въвежда от началото на януари 2015 г. е във връзка с приемането на опорстени фактури при подаване на исакне за възстановяване. Ще бъдат приемани опорстени фактури единствено за суми, по-малки от 100 евро. От НАП съветват попълването на полето "фактура" да е с повишено внимание, тъй като при неправилен избор на "опростена" за вида на фактурата и обща сума по тази фактура, надхвърляща 100 евро, тя ще бъде отказана. 


Източник: НАП