Вие сте тук

НАП: Новата СИДДО между България и Нидерландия ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г.

От 01.01.2022 г. ще започне да се прилага новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия, припомнят от НАП.

НАП: Новата СИДДО между България и Нидерландия ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г.

Съгласно новата СИДДО местни лица за България и Нидерландия ще могат да ползват данъчни облекчения за доходите си от източници в двете страни от началото на 2022 г. В съобщението на приходната агенция се посочва:

Местните лица на Нидерландия, които реализират доходи с размер над 500 000 лева годишно на или след 01.01.2022 г., следва да подават искания за прилагане на спогодбата по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от ДОПК следва да се представят пред платеца на доходите.

Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане е обнародвана в Държавен вестник, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и влиза в сила от 31 юли 2021 г. Пълният текст на документа може да бъде видян и в прикачения по-долу файл.

Източник: НАП


» Счетоводна и данъчна консултация от експерти можете да получите ТУК «