СИДДО

НАП: Новата СИДДО между България и Нидерландия ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г.

Съгласно новата СИДДО местни лица за България и Нидерландия ще могат да ползват данъчни облекчения за доходите си от източници в двете страни от началото на 2022 г. В съобщението на...

СИДДО между България и Нидерландия - ДВ, бр.55/02.07.2021 г.

Обнародваната в бр.55/02.07.2021 г. на Държавен вестник СИДДО между Република България и Кралство Нидерландия е ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 януари 2021 г....

Нова спогодба с Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане е подписана на 14.09.2020 г.

Финансовият министър и посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Беа тен Тъшър са подписали нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и...

От 1 януари 2017 г. е в сила нова СИДДО между България и Румъния

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния ще се прилага от 1 януари 2017 г. , информират от НАП. Текстът е ратифицирана със закон, приет от 43-то...

СИДДО между България и Румъния е обнародвана в бр.64 на Държавен вестник

Новата спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, ратифицирана със закон, приет от 43-то...

Удостоверение за местно лице по СИДДО ще се издава във всички офиси на НАП

От средата на август издаването на удостоверения за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане ще се извършва и в териториалните...

Кои са страните в българския списък с офшорни юрисдикции в началото на 2016 г.

В края на миналата година беше актуализиран списъкът със страните, които България счита за юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на...

Декларацията по чл.142, ал.5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО ще се подава и електронно с КЕП

Към списъка с електронни услуги на НАП, които са достъпни с квалифициран електронен подпис, приходната агенция добави още една - „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане...

СИДДО между България и Великобритания е обнародвана в ДВ, бр.10 от 05.02.2016 г.

Спогодбата между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Норвегия от 01.01.2016 г.

От началото на 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Норвегия. Тя ще е в сила по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1...

Правителството одобри нов проект на СИДДО между България и Великобритания

Новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира икономическото сътрудничество между България и Великобритания. Проектът за нея е одобрен от правителството, като...

Промени в СИДДО между България и Германия от 01 януари 2015 г.

От 01.01.,2015 г. разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите...

Подписана е новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите между България и Норвегия

Министърът на финансите Петър Чобанов и посланикът на Кралство Норвегия Н.Пр. Гюру Катарина Викьор са подписали нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО...