Вие сте тук

НАП: ПИК може да бъде заявен и с обаждане по телефона

НАП: ПИК може да бъде заявен и с обаждане по телефона

ПИК на НАП може да бъде заявен по телефона или на имейл, информират от приходната агенция. Кои електронни услуги са достъпни с персонален идентификационен код и какъв е редът за получаването му?

Как се получава ПИК

12-цифровият идентификационен код, който дава достъп до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис, може да бъде получен след подаване на Заявление във всеки един от офисите на НАП (обарзец за такова е достъпен в интернет страницата на институцията, както и ТУК).

В съобщение в сайта на Агенцията по приходите от 23.04.2020 г. от НАП посочват, че ПИК може да бъде поискан и с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“. 

Важно уточнение в случая е, че какъвто и начин за заявяване на персоналния код да бъде избран, клиентите на агенцията трябва да получат своя ПИК лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице в предварително посочен офис.

Кои е-услуги на НЕП са достъпни с ПИК

От приходната агенция са обощили възможностите за ползване на електронни услуги в табличен вид. Информацията е достъпна в интеренет страницата на агенцията. Цитирана е и по-долу:

 

№ по ред

 

Наименование на услугата, вписана в Регистъра на административните услуги

Уникален № от Регистъра на услугите

 

Наименование на Е-услугата, достъпна от Интернет страницата на НАП

 

ПРИЕМАНЕ НА ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

 

1

Приемане на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за изплатени доходи на физически лица

2411

Приемане на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за изплатени доходи на физически лица с персонален идентификационен код

 

ПРИЕМАНЕ НА СПРАВКИ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ДР. ДОКУМЕНТИ

 

 

2

Приемане на уведомления за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ

2415

Уведомлени за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ с персонален идентификационен код

3

Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация образец №1 и образец №5 по осигурител

2655

Декларация образец №1 и образец №5 по осигурител

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

 

4

 

Справка за задълженията и плащанията

 

417

 

Справка за задълженията и плащанията

5

 

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания

646

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане

6

Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане

2410

Справка за задълженията за МДТ с възможност за извършване на плащане

7

Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях

974

Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях

8

Предоставяне на справка актуално състояние на всички трудови договори (включително по електронен път)

642

Справка за актуално състояние на трудовите договори

9

Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с декларация образец № 6 /заявяване за разпределение на осигурителни вноски преди 2005 г. (включително по електронен път)

2656

Декларация образец № 6 /заявяване за разпределение на осигурителни вноски преди 2005 г.

10

 

 

Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (за платците на доходи, подали данните)

11

 

 

Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (за работодателите, подали данните)

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

 

 

12

Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)

560

Искане за издаване на документ

13

Издаване на Удостоверение за декларирани пред НАП данни

1729

Искане за издаване на документ

14

Издаване на удостоверение за платен данък при източника по  Закон за корпоративното подоходно облагане

410

Искане за издаване на документ

15

Издаване на удостоверение за местно лице

 

2637

Издаване на удостоверение за местно лице

 

Издаване на Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО

2634

Издаване на Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО