Вие сте тук

НАП публикува актуализиран Правилник за прилагане на ЗДДС

НАП публикува актуализиран Правилник за прилагане на ЗДДС

В интернет страницата на приходната агенция е публикуван Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Документът е актуален и е достъпен от 17.09.2019 гв рубриката Начало » Законодателство » Данъци » Закони.

Правилникът може да бъде видян и тук: Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Друг актуализиран към същата дата текст на нормативен акт е този на Закон за корпоративното подоходно облагане (17.09.2019 г.). Измененията, обнародвани в бр. 64 на ДВ. са отразени и ТУК.