Вие сте тук

НАП публикува ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 година с БАРКОД и Ръководство за попълване и подаване на декларацията са публикувани в интернет страницата на приходната агенция.

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2021 г. с баркод
5

НАП публикува новата  Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2021 година (образец 1010) с БАРКОД и актуално ръководство за попълването ѝ в рубриката Формуляри.

Във въведението на инструкциите за попълването и подаването на формуляра се разяснява, че електроннитe форми с баркод съдържат в себе си логика, която подпомага попълването като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират, дава възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията. Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.

ГДД за деклариране на дължимите за 2021 г. корпоративни данъци с БАРКОД и ръководството за използването ѝ могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу. Срокът за подаване на декларацията започва да тече от 1 март и приключва на 30 юни 2022 г.

Източник: НАП