Вие сте тук

НАП публикува новите наръчници за данъците върху доходите на физически лица и за корпоративното подоходно облагане

НАП публикува новите наръчници за данъците върху доходите на физически лица и за корпоративното подоходно облагане

Актуализирани за 2020 г. наръчници за облагането на доходите на физическите лица и за корпоративното облагане са публикувани в интерен тстраницата на НАП, в рубриката Становища, указания, наръчници.

В Наръчника по ЗДДФЛ за настоящата година са променени 14 броя фишове, които за по-лесна ориентация на потребителите са изброени в списъчен вид в отделен документ. Наръчникът може да бъде изтеглен и тук:

» Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г.

В актуализирания наръчник по ЗКПО са отразени както промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, така и изменения в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО. В резултат на това са променени 22 фиша и са създадени 13 нови фиша. Документът е достъпен отново в рубриката Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници, както и по-долу:

» Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2020 г.


Източник: НАП