Вие сте тук

НАП: Разходи на работодатели за PCR или други Covid-19 тестове се признават за данъчни цели

НАП: Разходи на работодатели за PCR или други Covid-19 тестове се признават за данъчни цели

НАП публикува разяснение относно третирането за данъчни цели на разходите, извършените от работодателите за PCR или други тестове във връзка с диагностиката на персонала за Covid-19.

От приходната агенция цитират разпоредбите на три нормативни акта - Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за здравето, съгласно които при изпълнение на изискването да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето на работника и по безопасен начин, възникналите разходи са изцяло за сметка на работодателя. В ЗЗ пък се вменява задължение на работодателя да окаже пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести. 

Обобщено, работодателят е длъжен съгласно действащата нормативна уредба да извърши разход за тестване на своите служители при установена опасност от разпространение на Covid-19. Съответно, посочват от НАП, тези разходи "се признават за данъчни цели на основание чл. 11 от ЗКПО, при условие че са спазени изискванията за документална обоснованост, предвидени в чл. 10 от същия закон – документирани са с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция."


Източник: НАП