Вие сте тук

НАП с разяснение за електронното упълномощаване на лица пред Агенцията

НАП с разяснение за електронното упълномощаване на лица пред Агенцията
1

Приходната агенция публикува в отговор на отправени до институцията въпроси пояснения относно електронното упълномощаване на лица, които да извършват правно валидни действия пред НАП. 

Относно упълномощаването и преупълномощаването изцяло по електронен път, от Агенцията разясняват, че то е възможно когато актът за упълномощаване, подписан с КЕП на упълномощителя, е постъпил на официален електронен адрес на НАП, като документ (електронен или сканирано копие на хартиен документ). В този случай документът представлява обикновено пълномощно и има характер на подписан удостоверителен документ (оригинал), който следва да бъде разгледан, уточняват от НАП.

Друго важно уточнение е, че:


  • » документ (електронен или сканирано копие на хартиен документ), който не е подписан с КЕП на упълномощителя, независимо дали е подписан с КЕП на пълномощника – няма характер на надлежно подписан удостоверителен документ и остава без разглеждане;
  • » документ - сканирано копие на нотариално заверено пълномощно, който е подписан с КЕП на упълномощителя или упълномощеното лице, представлява заверено копие на нотариално заверено пълномощно. За да бъде приет и разгледан като нотариално заверено пълномощно, съответният акт за упълномощаване с нотариална заверка следва да бъде представен в НАП в оригинал, което се осъществява чрез изпращане по пощата или посещение в офис на приходната агенция. Ако не бъде предоставен оригиналът на съответния акт за упълномощаване, въз основа на постъпилото сканирано копие на нотариално заверено пълномощно, подписано с КЕП на упълномощителя или упълномощеното лице, може да се предостави достъп до услуги, за които се изисква обикновено пълномощно.

* Актуализирано към 19.03.2020 г. 

Прекратяването на достъпа до електронните услуги на НАП предоставяни с КЕП на задълженото лице, отказ от пълномощието, както и оттегляне на упълномощаване могат да се подават по електронен път през Е-портала на електронните услуги на НАП.

Процесът е описан в правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП № З-ЦУ-415 от 18.03.2020 г.


Източник: НАП