Вие сте тук

Нова е-услуга на НАП предоставя справка за изплатените извънтрудови доходи на физическите лица

Нова е-услуга на НАП предоставя справка за изплатените извънтрудови доходи на физическите лица

От днес, 20 юни 2017 г., физическите лица ще могат да получат по електронен път справка за изплатените им доходи, различни от трудовите.

Новата е-услуга на НАП „Справка за изплатени доходи /различни от трудови/ на физически лица" е достъпна с ПИК и с квалифициран електронен подпис за лица с разрешен пълен достъп до електронните услуги на приходната агенция. Справката може да бъде получена онлайн и с КЕП на упълномощено лице, на което е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация“ и „Информация от данъчно-осигурителната сметка“, информират от данъчната администрация. 

Информацията, която се съдържа в документа, отразява изплатените през съответната данъчна година доходи на физически лица и е предоставена на НАП по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи. Новата е-услуга ще позволи на гражданите от една страна да упражняват по-ефективен контрол за спазване на нормативните задължения по отношение на изплащането на извънтрудови доходи, и от друга - ще улесни коректното отразяване на съответните доходи в годишната данъчна декларация. От приходната агенция припомнят, че при установени грешки във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., физическите лица имат възможност да ги отстранят като подадат еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.


Източник: НАП