Вие сте тук

Нови е-услуги предлага НАП

Нови е-услуги предлага НАП

От приходната агенция информират за стартирането на две нови електронни услуги. 

Едната е предназначена за производители и вносители на електронни системи с фискална памет, които съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 1 т. 11 на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти са задължени да подават данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ. Достъпна е с квалифициран електронен подпис в портала за е-услуги на НАП.

Другото нововъведение е разработено съвместно с Централен депозитар и предоставя възможност на гражданите да правят справки за собствеността си върху финансови инструменти като акции (включително и такива, придобити в резултат на масовата приватизация), облигации и дялове, в кое дружество са активите и други допълнителни данни. За достъп до електронната услуга в сайта на Централен депозитар на адрес https://ewallet.csd-bg.bg е необходим единствено ПИК, издаден от НАП. 


Източник: НАП