Вие сте тук

Първа актуализация за 2022 г. на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация

НАП публикува обновена версия 11.01 на програмния продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Актуализираният софтуер е достъпен в рубиката Програмни продукти > ДДС-документи.

Първа актуализация за 2022 г. на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларацияна

В интернет страницата на приходната агенция е достъпна обновена версия на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация. Освен първата за 2022 г. актуализация на програмния продукт, потребителите ще имат на разположение и ръководство за използването му. 

Новото във версия 11.01 е добавената възможност за генериране на файлове за 2022 г. 

Според инструкциите инсталацията на програмата е автоматична и е предназначена за операционна система Windows  8.1 или 10, която е желателно да е обновена с най-новите подобрения от Интернет страницата на Microsoft. Също така системата трябва да е настроена за работа с кирилица, като са посочени следните изисквания:

  1. Control Panel ->Regional and language options->Regional options трябва да е избрано и на двете места Bulgarian и за десетичен знак трябва да е точка, а не запетая.  
  2. Control Panel ->Regional and language options->Regional options->Customize - за десетичен знак трябва да е точка, а не запетая.  
  3. Control Panel ->Regional and language options->Advanced->Language for non-Unicode programs options трябва да е избрано Bulgarian.  
     

Инсталационният файл и указанията за използването на софтуера са достъпни и в прикачения по-долу файл.

Източник: НАП