програмни продукти на НАП

Първа актуализация за 2022 г. на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларацияна

В интернет страницата на приходната агенция е достъпна обновена версия на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация. Освен първата за 2022 г....

ПП за генериране на декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл.73 от ЗДДФЛ - версия 14.01

Новата версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 е достъпна от 13 януари в рубриката Програмни продукти. Актуализирани...

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 3 август 2021 г.

От НАП информират за Обновяване № 3 за 2021 г. на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, 3 и 6 и справките по чл. 73, ал.1 и  6 от ЗДДФЛ. В новата версия на...

Нова версия на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 от 7 април 2021 г.

Публикувана е нова версия на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, информират от...

От приходната агенция информират за публикуването на обновени програмни продукти към дата 27 януари 2021 г. С нова версия 13.02 е Клиентският софтуер за генериране на данни за декларации...

НАП публикува първото за 2021 г. обновяване на софтуера за генериране декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

В първия работен ден на 2021 г. от НАП информират за публикуването на актуализирана версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и...

НАП: Обновен е софтуерът за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6

След като в началото на февруари НАП публикува версия 12.03, коригираща грешки в преходния вариант на клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени...

Актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства публикува НАП

НАП публикува в интернет страницата си, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Фискални устройства » XML схеми актуализирани актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на...

НАП публикува версия 10.07 на ПП за декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

Седмица след предходното обновяване на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6, НАП публикува актуализирана версия 10.07, в която е отстранена...

Обновяване №6 за 2018 г. на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

НАП публикува шеста поред актуализация на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6.  Обновяването на продукта е наложено от промяна в...

Публикувана е версия 10.04 на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

НАП публикува четвъртата за 2018 г. актуализация на програмния продукт за обхващане на данни от Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6. Поводът за редакцията в софтуера е...

Обновяване №3 за 2018 г. на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

В края на януари в интернет страницата на приходната агенция е публикувано третото за 2018 г. обновяване на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр...

Обновяване № 1 за 2018 г. на програмен продукт „Дневници по ЗДДС”

От НАП информират за обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Първата за 2018 г. актуализация е публикувана в...

Обновяване № 3 за 2017 г. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

НАП публикува актуализация на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. Обновената версия е третата по ред и в нея...

Обновяване №4 за 2017 г. на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, №3 и №6

Актуализирана версия на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 е публикувана в интернет страницата на приходната агенция....

Обновен е програмният продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

В интернет страницата на НАП е публикувано второто за 2017 г. обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.  Във...

Програмният продукт за генериране на данни за декларации образец №1, №3 и №6 с трето обновяване за 2017 г.

Програмният продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 е актуализиран за трети път от началото на 2017 г. Обновената версия е достъпна от днес в...

Още два програмни продукта на НАП са с актуализирани версии за 2017 г.

НАП актуализира програмния продукти за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. В обновената версия 6.01. е добавена възможност за генериране на...

НАП публикува първата за 2017 г. актуализация на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

В интернет страницата на приходната агенция е публикувана актуализирана версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6. От НАП съветват...

Нови 16 професии в НКПД и актуализирана версия на програмен продукт "Трудови договори" от началото на 2017 г.

Със заповед на социалния министър са добавени нови 16 професии към Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). От 1 януари НКДП е допълнена с нови длъжности, 5 от които са...

Обновяване от 13.10.2016 г. на програмния продукт на НАП за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

От НАП информират за обновяване на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6.  Актуализацията е шестата по ред за тази година и се прави...

НОИ публикува нова версия на програмен продукт “еПарични обезщетения”

От 31.05.2016 г. е публикувана нова версия 1.5. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към...

Обновен е програмният продукт на НАП за данните от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

Обновяване № 4 за 2016 г. на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 е публикувано днес, съобщават от приходната агенция. В новата версия, както и...

Програмният продукт "Трудови договори" на НАП е с обновена версия

От приходната агенция съобщаван за актуализиране на програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. Версия 1.20 на ПП "...

Страници