Вие сте тук

Ползването на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да бъде заявено до края на декември

Ползването на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да бъде заявено до края на декември

От приходната агенция напомнят, че желаещите да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да го направят освен с подаването на годишната си данъчна декларация и чрез работодателя си по основно трудово възнаграждение. 

От агенцията уточняват, че заедно с декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), работникът или служителят трябва да предостави на работодателя си и останалите необходими документи (декларация от другия родител, че за 2016 г. същият няма да ползва намалението, а в случаите на ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания - и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК), в срок от 30 ноември до 31 декември 2016 г.

Образци на декларациите по чл.22в, ал.8 и чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ могат да бъдат намерени в интернет страницата на НАП, както и тук:

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

Във връзка с миналогодишната кампания приходната агенция публикува и списък с най-често задаваните въпроси и отговорите на експерти относно ползването на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Разясненията могат да бъдат разгледани тук:

НАП публикува разяснения по най-често задаваните въпроси за данъчните облекчения за деца