данъчни облекчения

НАП публикува Становище относно инвестирането от земеделските стопани на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО

НАП публикува Становище по изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  Документът...

Желаещите да ползват на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да го декларират до края на декември

От приходната агенция напомнят, че желаещите да ползват данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите...

Данъчни преференции и облекчения в България - анализ на МФ за 2017 г.

Дирекция „Данъчна политика" в МФ е изготвила преглед на всички действащи данъчни преференции, данъчни облекчения и преференциални данъчни режими, регламентирани в Закона за ДДС, Закона за...

Какво се променя при ползване на данъчните облекчения за физическите лица от 2017 г.

Пакетът от промени в данъчното законодателство за 2017 г. включва и някои нови регламенти относно данъчните облекчения, които могат да ползват физическите лица при деклариране на доходите...

Ползването на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да бъде заявено до края на декември

От приходната агенция напомнят, че желаещите да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да го направят освен с подаването на годишната си данъчна декларация и...

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия. На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху...

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТС

Представителите на работодателските организации, синдикатите и правителството обсъдиха на заседание на НСТС предложените от финансовото министерство в средата на септември промени в...

Прогресивно облагане на доходите предвижда проект за промени в ЗДДФЛ

Прогресивното подоходно облагане отново ще бъде подложено на обсъждане с внесения днес в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Ако ви предстои да подадете годишната си данъчна декларация за облагане на доходите ви за 2015 г. и още не сте се запознали с данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, по-долу са обобщени...

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

Лицата, които могат да ползват данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вече...

големи данъчни облекчения за отглеждане на деца

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен вчера в НС от група депутати от Патриотичен Фронт - НФСБ и ВМРО, предлага въвеждане...

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

За да изчислите дължимите данъци е необходимо да определите данъчната основа - месечна или годишна, като се вземат предвид възможните данъчни облекчения, от които може да се възползва едно ...

Данъчно облекчение за културни дейности предвижда проект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен днес в Народното събрание, предвижда нови данъчни облекчения за физическите лица,...

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват...

Можем да намалим дължимите данъци с до 65 % като направим дарение

От Националната агенция за приходите напомнят, че един от начините да се възползваме от данъчни облекчения като физически лица, е като направим дарение. С до 50% може да се намали данъчната...

Данъчни облекчения и преференции по ЗДДС

В Закона за  данък върху добавената стойност са регламентирани две основни данъчни преференции - специален ред за начисляване на ДДС и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на ДДС при...

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от ЕК

Ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са възможни само след постановяване...

Данъчни облекчения и преференции по Закона за акцизите и данъчните складове

Данъчните облекчения и преференции на национално ниво, които са предвидени в Закона за акцизите и данъчните складове, са под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни...

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат през 2015 г. промяна в данъчните облекчения, облагането на доходите от лихви и авансовото удържане на данък за...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното...

Нови образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2015 г.

В рубриката Документи за изтегляне в интернет страницата на Националната агенция за приходите вече са достъпни новите образци на данъчните декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които са...

Нова намалена ставка от 10% ДДС за книги, лекарства и детски храни в Чехия.

Въвеждането на нова ставка на ДДС от 10% за книги, лекарства и детски храни е одобрена в средата на седмицата от Долната камара на чешкия парламент. До настоящия момент намалената данъчна...

Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък

За разлика от отменената схема по чл.179 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), която се прилагаше без особености, новата схема  е създадена като облекчение, представляващо...

Данъчни облекчения за физически лица

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2013г. , са: 1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно...