Вие сте тук

Програмният продукт на НАП за декларации образец №1, №3 и №6 е с обновена версия от 13.01.2022 г.

НАП публикува първото за 2022 г. обновяване на програмния продукт за генериране на декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73 от ЗДДФЛ. 

ПП за генериране на декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл.73 от ЗДДФЛ - версия 14.01
5

Новата версия 14.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 е достъпна от 13 януари в рубриката Програмни продукти. Актуализирани са и документите с инструкции за потребителите. Обновяването на програмния продукт включва:

  1. Добавяне на възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2022 година.
  2. Добавяне на възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2021 година.
  3. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.

Инсталационният файл и документите с указания са достъпни и по-долу.

Източник: НАП