Вие сте тук

С ПИК ще могат да се подават декларациите за осигуряване на безработни и самоосигуряващи се лица

С ПИК ще могат да се подават декларациите за осигуряване на безработни и самоосигуряващи се лица

Безработните и самоосигуряващите се лица вече ще могат да подават осигурителни декларации онлайн с ПИК, който се издава безплатно във всички офиси на НАП. 

Новата е-услуга на приходната агенция дава възможност по електронен път да бъдат подавани декларации образец 5 и 7, които са свързани със задължителното осигуряване на самоосигуряващи се и безработни. 

От приходната агенция поясняват, че в случаите, когато самоосигуряващи се лица, които внасят осигуровки само във  фонд „Пенсии” на ДОО и/или за задължително здравно осигуряване, са превели авансово осигурителните си вноски за определен период, то те трябва да подадат Декларация образец 5. Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход , в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

От НАП напомнят още, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски, безработните лица трябва да подадат Декларация образец 7. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако сте в това качество от юни и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 юли трябва да подадете Декларация образец 7. В този срок трябва да се плати и дължимата вноска, но след като вече е подадена Декларация бразец 7. В декларацията се вписват личните данни и началната дата, от която за гражданина е възникнало задължението да плаща сам здравноосигурителните си вноски, поясняват от агенцията. До момента декларация образец 7 се подаваше в офиса на НАП по постоянен адрес. Вече може да бъде подадена и онлайн с персонален идентификационен код.

Новата услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: