самоосигуряващо се лице

Декларация образец № 6 ще се подава до 30 юни от самоосигуряващи се лица, деклариращи доходите си за 2019 г. с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

До 30 юни ще е срокът за подаване на декларация образец № 6 за част от самоосигуряващите се лица, деклариращи доходите си за 2019 г. с декларация по чл.50 от Закона за данъците върху...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари

До края на януари самоосигуряващите се лица могат еднократно да упражнят правото си да променят вида на осигуряване за съответната година. Това се случва с подаване на декларация по...

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

Когато самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на търговско дружество, е платец на доходи от наем, би могло да се сблъска с два ключови въпроса: Следва ли да удържа, декларира...

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Редакциите в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, с които се прецизира уредбата по отношение на...

Назначаване на самоосигуряващо се лице, работещо на трудов договор

Казусът разглежда назначаване в трета фирма на самоосигуряващо се лице, работещо по трудов договор. Въпрос: Служител работи по трудов договор, където се осигурява на максималния доход –...

Осигуряване на съдружници в ООД, които не работят на друго място

Как се осигуряват съдружниците в ООД, които не работят другаде? Анализ по темата под формата на въпрос и отговор вижте в редовете по-долу: Въпрос: ООД е собственост на трима съдружници. И...

Още две заявления ще могат да се подават онлайн с персоналния код на НАП

С ПИК от днес, 11 юли, самоосигуряващите се лица ще могат да подават по електронен път две нови заявления. От приходната агенция ни информират, че към списъка с електронни услуги, достъпни...

Самоосигуряващите се лица внасят годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване до 3 май

На 3 май 2016 г. изтича и срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да извършат годишното изравняване на осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване и здравното...

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат до 30 април декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"

Ако вие сте самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, то имате задължението да подадете до 30 април Декларация образец № 6 „Данни за дължимите осигурителни...

До 1 февруари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

От НАП напомнят, че на 31 януари изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си и да изберат  дали освен задължителното осигуряване във фонд "...

Осигуряване, обезщетения и пенсии през 2016 г. след приемането на бюджета на ДОО

Едно полезно обобщение на решенията относно бюджета на ДОО за 2016 г., които в началото на седмицата бяха окончателно приети и на второ четене.  Размери на месечния осигурителен доход за...

Бюджетът на ДОО за 2016 г. е приет на първо четене

Със 111 гласа „за“, 41 „против“ и 13 „въздържал се“ днес депутатите приеха на първо четене бюджета за 2016 година на Държавното обществено осигуряване. Според одобрения днес законопроект от...

Административно увеличение от 7,5% на МОД за дейностите без споразумения в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Социалното министерство публикува проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. В текста на нормативния акт са определени размерите на минималния месечен...

С ПИК ще могат да се подават декларациите за осигуряване на безработни и самоосигуряващи се лица

Безработните и самоосигуряващите се лица вече ще могат да подават осигурителни декларации онлайн с ПИК, който се издава безплатно във всички офиси на НАП.  Новата е-услуга на приходната...

Самоосигуряващите се лица ще могат да декларират онлайн с ПИК обстоятелства във връзка с дейността си

С персонален идентификационен код от НАП самоосигуряващите се лица вече могат да подават онлайн декларации за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност...

Възстановяването на здравноосигурителните права ще е значително по-скъпо след 1 януари 2016 г.

С влизането на сила от началото на 2016 г. на измененията в Закона за здравното осигуряване, публикувани в брой 48 на ДВ от дата 27.6.2015 г. прекъснатите здравноосигурителни права на...

Задължителни осигурителни вноски на земеделските производители

Какви задължения за осигурителни вноски имат регистрираните земеделски производители? В какъв размер и срок трябва да бъдат направени плащанията? Ако произвеждате растителна и/или...

Здравни осигуровки на осигуряващи и самоосигуряващи се лица

Ежемесечното внасяне на здравни осигуровки е рагламентирано със Закона за здравното осигуряване, като за целите на задължителното здравно осигуряване качеството „осигурено лице” се  ...

Какви са правилата за самоосигуряващите се лица през 2015 г.

Какви декларации и заявления подават самоосигуряващите се лица? В какви срокове трябва да предоставят информацията в НАП? Какви са размерите на задължителните осигурителни вноски за 2015 г...

Самоосигуряващите се лица променят вида на осигуряването си до края на януари

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година.  В течение на годината видът на осигуряването не...

Данъчните декларации за второто тримесечие на 2014 г. се подават до края на юли

От НАП напомнят, че до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г. Всяка фирма или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи...

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими...