Агенция по заетостта

Агенция по заетостта с нови електронни и дистанционни процедури за посредническите услуги за работодатели

Работодателите, които се нуждаят от трудовото посредничество на Агенцията по заетостта за наемане на персонал, могат да използват новите електронни и дистанционни услуги на институцията за...

Годишните уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания се подават до 02.07.2019 в АЗ

До 2 юли 2019 г. се подават годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили квотата за наемане на хора с трайни увреждания съгласно разпоредбите на чл. 38, ал.1 от ЗХУ. При...