Вие сте тук

Агенция по заетостта с нови електронни и дистанционни процедури за посредническите услуги за работодатели

Агенция по заетостта с нови електронни и дистанционни процедури за посредническите услуги за работодатели

Работодателите, които се нуждаят от трудовото посредничество на Агенцията по заетостта за наемане на персонал, могат да използват новите електронни и дистанционни услуги на институцията за подбор, насочване на подходящи търсещи работа лица и получаване на обратна връзка за резултата от насочването. 

От АЗ поясняват, че в комуникацията се осъществява чрез канали като системите за електронен обмен на съобщения /СЕОС/ и сигурно електронно връчване /ССЕВ/, електронни услуги, телефон, поща, както и по електронен път, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни. Целта е при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19 на работодателите, които търсят нови служители, да бъде предоставена възможност да подават заявка-спецификация за свободните позиции и да се осъществява неприсъствено извършване на подбор и насочване на подходящи кандидати за работа. 

В интернет страницата на агенцията е достъпна информация в табличен вид относно приложими за настоящите условия варианти и стъпки за заявяване, подбор и наемане на нов персонал. Документът може да бъде видян и тук:

Варианти и стъпки за заявяване, подбор и наемане на нов персонал


Източник: АЗ