Директива 2012/17/ЕС

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър. С приемането на законопроекта се транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/...

Проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 22.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Дата на постъпване: 22.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет Законопоректът за изменение и...