еднолични търговци

Облагане на разходите за лично ползване на активи от ЕТ

Едноличните търговци заплащат ли данък върху разходи за лично ползване на фирмени активи? Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор: Чл. 204, ал. 1, т. 4 от  ЗКПО посочва, че с...

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

До края на декември регистрираните земеделски стопани могат да изберат дали доходите от дейността им през 2016 г. да се облагат по реда,  предвиден за едноличните търговци (с данък върху...

Земеделските производители избират до края на декември реда за облагането на доходите им през 2015 г.

Регистрираните като земеделски производители физически лица имат право да изберат реда, по който ще бъдат облагани доходите от дейността им за 2015 г. Подаването на декларацията, с която се...