годишна данъчна основа

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Ако ви предстои да подадете годишната си данъчна декларация за облагане на доходите ви за 2015 г. и още не сте се запознали с данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, по-долу са обобщени...

Обща годишна данъчна основа според ЗДДФЛ - що е то и как се определя

Ако сте сред онази част от "физически лица", която задължително трябва да попълни и подаде годишна данъчна декларация за доходите си през предходната година, със сигурност ще се наложи да...