Инспекция по труда

Нарушения в спазването на трудовото законодателство в големи търговски вериги показват проверки на ГИТ

Големи търговски вериги не спазват разпоредбите за разпределяне на работното време и осигурване на безопасни условия на труд, констатират от ИА "Главна инспекция по труда" след направени...

ИА"Главна инспекция по труда" и НАП се включват в контрола на дейността на дърводобивните фирми

Три институции ще обменят информация, необходима за ефективен контрол на дейността на дърводобивните фирми, собствениците на гори и частнопрактикуващи лесовъди. Инициативата за обединяване...